Horten sett från motsatt sida hamnen

Klimatskal

Linder Scandinavias kärnverksamhet ligger i utförandet av klimatskal. Med vår kompetens, erfarenhet och innovationsförmåga arbetar vi tillsammans med kunden för att skapa unika arkitektoniska projekt som matchar deras ursprungliga visioner. Vår kompetens täcker alla led – från idé till design och projektledning, tillverkning och produktion, till konstruktion och service av den färdiga byggnaden.
Vi driver projekt både i egen regi och med partners.

Modulfasad monteras på Unsö

Modulfasader

- kan vara ekonomiska men ändå väldigt unika

Lindner Scandinavia erbjuder skräddarsydda modulfasader där stommen på modulerna kan göras av trä, komposit, aluminium eller stål med beklädnad efter kundens önskemål, det är oftast fantasin som sätter gränserna.

Våra modulfasader levereras vanligtvis som "curtainwall" som implementerar vårt "dryseal"-system med silikongummipackningar satta runt modulens ytterkontur. Denna design gör fasaden väderbeständig och tät så snart modulen är monterad. Modulerna produceras i vår fabrik i Munkedal och levereras till arbetsplatsen i delleveranser "just in time", vilket minskar behovet av stora lagerytor på arbetsplatsen och förkortar monteringstiden till ett minimum.

Stickfasad från Aker tech

Stickfasader

- så flexibelt det kan bli

Stickfasader, när konstruktionen monteras "profil för profil" eller i sjok, är den typ av fasad som kan utföras med högsta finish och ger ofta det lättaste intrycket.

En stickfasad definieras generellt som en typ av curtainwall system som består av aluminiumramar och fyllnadspaneler som monteras på plats. Stickbyggda fasader erbjuder mer flexibilitet och frihet i utförandet jämfört med modulfasader, men de kräver mer tid och arbete att installera.

Våra stickfasader kan använda nästan vilket material som helst för den bärande konstruktionen, de vanligaste är trä, aluminium, stål och komposit. Alla våra stickbyggda fasader kan utföras antingen som fogat eller med täcklock beroende på önskemål.

Structural glass

Structural glass

- en transparent lösning för modern arkitektur

Många gånger ska en glasfasad se ut som om den inte finns där.
"Structural glass", eller "all-glass", konstruktioner av Lindner Scandinavia är minimalistiska men ändå intrikata och uppnår högsta möjliga transparens.
Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med bärande konstruktioner i glas för olika applikationer såsom fasader, tak, golv, trappor, balustrader och mellanväggar mm.

Steel and glass, 'Oceansalen' i SNM

Steel and glass

- Minimalistiskt, Maximalistiskt

Steel and glass arkitektur, ursprungligen utforskat av Mies van der Rohe, kan uttrycka en känsla av elegans, enkelhet och funktionalitet där stål och glas används som strukturella element och beklädnadsmaterial.
På Lindner Scandinavia har vi lång erfarenhet av att leverera strukturer som är inspirerade eller avkommor till denna stil.

Vårt senaste tillskott, uppfört i Köpenhamn, är "Statens Naturhistoriske Museum", "SNM", och dess "OceanSal" - en superelliptisk kupolstruktur klädd med opaka, överlappande,-IG-enheter i "fiskfjälls"-stuk

Limträstomme från World of Volvo

Stommar

- Bärverk som ska synas

Vi är en fullserviceleverantör när byggnadsstommen är en del av den estetiska designen. Vi samarbetar med våra partners för att hjälpa till med planering och genomförande från start och levererar sedan en helhetslösning med installation.
Ramen kan vara gjord av limträ som i World of Volvo och Aker Tech eller i stål som i SNM.

Det kupolformade taket på SNM

Tak

- Ett skydd, eller ett konstverk

Ett tak har många möjligheter. Det kan vara ett enkelt lutande tak med glas, trä, stål, roddar (dragstänger) eller en aluminiumram som bär upp vikten. Taket kan också vara en komplex friformsformkonstruktion som mer liknar ett mästerverk.
I vissa applikationer måste taket vara lätt men ändå hållbart, för detta kan ETFE-tak vara det bästa valet, Lindner Scandinavia tillhandahåller både glas- och ETFE-tak i den föredragna designen.

Beroende på projekt kan olika funktioner inkluderas i taket där den vanligaste är solavskärmning. Solavskärmning kan uppnås antingen genom att taket i sig självt skuggar med dess form eller av gardiner, persienner eller genom glas med speciella egenskaper.

Vi hjälper dig genom hela processen från de tidiga stadierna till det färdiga projektet.

Huset användes under hela renoveringen av Sintef

Renovering eller ombyggnad

Prestandan för många fasader är ofta undermålig på grund av ålder eller dåligt byggande och det kan finnas behov av att ersätta det som inte fungerar.

Att renovera fasaden, isället för att riva och bygga nytt, har ofta flera fördelar.
Det är oftast det billigare alternativet samtidigt som det oftast är mindre resurskrävande och snällare för miljön. Ytterligare möjligheter med en renovering kan vara att byggtiden kortas eller att byggnaden inte behöver tömmas utan fortsatt kan användas under byggtiden så som i Sintef

En 'inbrottstjuv' utrustad med kofot försöker tränga igenom fasaden

Certifierade fasader

- För speciella krav

På Lindner Scandinavia har vi många års erfarenhet av att arbeta med projekt med speciella krav.
Kravet kan vara att personalen och arbetsutförandet ska vara säkerhetsklassat och godkänt av säkerhetspolisen eller att fasaden ska uppfylla specifika krav avseende inbrott, explosionslaster, beskjutning, brand eller buller.

Inom Lindner-Group har vi en egen anläggning för att utföra fasad-tester och vi samarbetar även med andra oberoende institut, som Rise, för att få oberoende certifiering av våra lösningar.

Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en lösning som passar dina behov.

Kontakt