Samarbete på kontoret

Expertis inom fasadkonstruktion

Lindner Scandinavia har den expertis som krävs inom skräddarsydd fasadkonstruktion för att utveckla sofistikerade byggnadsskal. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i tidiga projektskeden och erbjuder även vår expertis som en tjänst.

För komplexa projekt är det viktigt att få en tidig förståelse för projektets unika utmaningar och möjligheter. I samarbete med byggherre, arkitekt och andra konsulter genomför vi förstudier som tar fram praktiska lösningar som matchar de specifika projektmålen och samtidigt lägger grunden för en bättre process för hela projektet.

Limträstommen från World of Volvo sett uppifrån

Förstudie

Om du behöver hjälp med designlösningar för just ditt projekt, vänligen kontakta oss.

Målet med en förstudie är att ta fram en byggbar lösning som uppfyller projektets krav och budgetrestriktioner.

Projektet kan möta olika typer av utmaningar såsom design- eller konstruktionssvårigheter, budgetrestriktioner eller hur man möter miljö- eller hållbarhetsstandarder.

Fukthantering och prediktiv design

Prediktiv design

Moderna fasader måste uppfylla höga krav på energieffektivitet och hygrotermisk prestanda.
Dessa mätetal är en integrerad del av vårt designarbete där vi utför U-värdesberäkningar, kondensanalyser och fuktriskbedömningar med erkända branschanpassade metoder och mjukvara för varje projekt. Vi säkerställer därmed att våra produkter och system är lämpliga för de specifika förhållandena i varje projekt.

Läs mer om hur vi arbetar här

Parametrisk modellering i Rhino/Grasshopper

Parametrisk modellering och analys

Genom att använda parametrisk modellering hjälper vi ofta våra kunder i designprocessen av projekt för att snabbt hitta en fungerande lösning som uppfyller de funktionella och estetiska kraven.
Med dessa verktygen kan vi exempelvis hjälpa dig att analysera och optimera geometrin med olika alternativ presenterade för att exempelvis rationalisera designen eller få bättre prestanda eller minska variationer, vilket ofta resulterar i en mer intressant produkt till ett mer konkurrenskraftigt slutpris för kunden.

Skräddarsydd systemutveckling hos Lindner Scandinavia

Skräddarsydd systemutveckling

Nya utmaningar, sånt som inte alla vågar göra, är något som lockar Lindner Scandinavia.

Vi är specialiserade på skräddarsytt byggande och kan hjälpa dig, i nära samarbete, med utvecklingen av framtidens byggnader och klimatskal.
Vårt systemutvecklingsteam är mycket skickligt och kommer att få designen att fungera.

Låt oss veta vad du behöver så hjälper vi dig.
Kontakta oss!
Planering av service och det första glasbytet i modulfasaden på Munchmuseet

Service & eftermarknadsavtal

Lindner Scandinavia kan hjälpa dig med stöd och underhåll av din byggnad under hela dess livstid.

Med serviceavtal kan vi hjälpa dig med vanligt underhåll och reparationer samtidigt som vi hjälper dig när det är dags för en ombyggnad eller renovering.