SNM, Oceansalens kupol sedd inifrån

LS3000 Light

- Fasaden på ett avstånd

LS3000 Light är ett point-fix liknande system som skapar en rymlig och transparent fasad genom att placera glaset en bit bort från den bärande strukturen. På så sätt är kolumnerna eller balkarna i fasaden mindre synliga och mer ljus kan komma in.

Light-systemet kan ta emot stora toleransavvikelser i den bärande strukturen, vilket gör det lämpligt för komplexa geometrier eller för att fästa fasaden på en primärkonstruktion som har större toleranser än vad som är standard för glassystem.

Systemet använder fästen som fästs i kanten av isolerglasrutan som sedan kompletteras med en invändig fästögla som förbinder glaset med ramen.

En annan fördel med Light-systemet är att det kan monteras från insidan av fasaden, vilket minskar behovet av lyftanordningar.

Stödkonstruktionen kan vara gjord av olika material, såsom stål, trä eller betong.

Detalj på LS3000 Light fästen i Oceansalen, SNM
Detalj på LS3000 Light fästen i Oceansalen, SNM
Detalj på LS3000 Light fästen i Oceansalen, SNM
Se fler bilder från SNM
Kontakt