LS3000 Timber, Översta våningen på Aker Tech House

LS3000 Timber

- Trälösningar för låg CO²-påverkan och låga U-värden

LS3000 Timber är vårt eget fasadsystem utvecklat för att vi ska kunna minimera vår miljöpåverkan från konstruktionen genom att använda trä som stödkonstruktion/lastbärare istället för aluminium som är det mer traditionella valet inom fasadbranschen.

Tidigare har utvecklingen av fasader primärt fokuserat på ett förbättrat U-värde och energieffektivitet och mindre på fasadens totala miljöpåverkan. Genom att använda lokalt producerat limträ samt systemkomponenter kan vi med LS3000 Timber sänka CO²-påverkan med upp till 65% och förbättra U-värdet med cirka 30% jämfört med ett system helt i aluminium.

Det finns flera uppsidor med att använda trä. Dels är prestandan bättre med lägre U-värden jämfört med att använda aluminium men även flexibiliteten i systemet får ett uppsving där det går att göra mer för samma peng.

LS3000 Timber finns idag som Stick och Module, bägge är testade och godkända med mycket bra resultat för luft- och regntäthet enligt norm EN 13830, så bra att de klarar dubbla trycket jämfört med standardfönster och konkurerande fasadsystem. Se värden i tabell längre ned på sidan.

 1. Modulfasaden skapar en behaglig miljö i kontorslandskapet på Aker Tech
 2. Travar med ofärdiga trämoduler
 3. Ett konferensrum på Aker Tech med fasadmoduler i limträ
 4. Kvällsbild på LS3000 Timber - modulfasad

LS3000 Timber

-Module

De prefabricerade trämodulerna i LS3000 Timber systemet består av glasade och täta fält och anpassas alltid efter det specifika projektet.

Modulerna utförs oftast som hybridmoduler där den bärande stommen utgörs av limträ och/eller i kombination med KL-trä med ett gränssnitt mot beklädnaden i aluminium eller komposit.

Beklädnaden görs efter kundens önskemål där de flesta material kan användas, det är oftast fantasin eller ekonomin som sätter gränserna.

Våra modulfasader levereras vanligtvis som "curtainwall" som implementerar vårt "dryseal"-system med silikongummipackningar satta runt modulens ytterkontur. Denna design gör fasaden väderbeständig och tät så snart modulen är monterad.

Modulerna produceras antingen i vår fabrik i Munkedal eller hos våra partners och levereras till arbetsplatsen i delleveranser "just in time", vilket minskar behovet av stora lagerytor på arbetsplatsen och förkortar monteringstiden till ett minimum.

Då varje projekt brukar vara unikt så görs det därför nya test för luft- och regntäthet enligt norm EN 13830 för att vi ska kunna kvalitetssäkra vår produkt. Nya test bör ligga i ungefär samma härad som för senaste projektet, Aker Tech, där modulerna har värden enligt tabell längre ned på sidan.

För LS3000 Timber -Module har vi tagit fram en miljöproduktdeklaration (EPD) för att systemet enklare ska kunna jämföras med andra alternativ. Du hittar den med länken nedan.

 1. 'Ormhuvudet' och trappan ner i huset sett från takterassen på Aker Tech
 2. Det exponerade limträt är taktilt och ger inomhusmiljön på Aker Tech House ett extra varmt och ombonat intryck
 3. Aker Tech House - Frontfasaden
 4. Knutpunkt i limträstommen
 5. Glasen på Aker Tech's entréplan är över 6m höga

LS3000 Timber

-Stick

Stickfasader, när konstruktionen monteras "profil för profil" eller i sjok, är den typ av fasad som kan utföras med högsta finish och ger ofta det lättaste intrycket.

Stickbyggda fasader erbjuder mer flexibilitet och frihet i utförandet jämfört med modulfasader, men de kräver mer tid och arbete att installera.

LS3000 Timber -Stick fasader har en bärande stomme av limträ/KL-trä med LS3000 Link som gränssnitt mot beklädnaden. Systemet kan också användas för takapplikationer med en takvinkel ner till 5 grader.

Alla våra stickbyggda fasader och tak kan fås antingen i fogat utförande eller med täcklock beroende på önskemål.

LS3000 Link finns i dagsläget i två bredder, 56 & 60mm, där den större används till tak och för tyngre fasader. Bägge kan fås i utförande upp till inbrottsklass RC4 enl. EN 1627

Luft- och regntäthetstest enligt norm EN 13830 enligt tabell nedan.

Genomförda Test

- enl. EN 13830
System / Test Lufttäthets­klassning
enl. EN12152
Regn­täthets­klassning
enl. EN12154
Aker Tech - Modul AE1500 RE1200
Link 56 - Fasad AE1350 RE1200
Link 60 - Fasad AE1800 RE1200
Link 60 - Tak 5° lutning AE1800 RE1200
 1. Detalj på World of Volvo lösningen: LS3000 Link på horisontella stålbalkar monterade mot limträstommen.
 2. Detalj på World of Volvo lösningen: LS3000 Link på horisontella stålbalkar monterade mot limträstommen.
 3. Detalj på World of Volvo lösningen: LS3000 Link på horisontella stålbalkar monterade mot limträstommen.
 4. Detalj på World of Volvo lösningen: LS3000 Link på horisontella stålbalkar monterade mot limträstommen.
 5. Detalj på World of Volvo lösningen: LS3000 Link på horisontella stålbalkar monterade mot limträstommen.
 6. Detalj på World of Volvo lösningen: LS3000 Link på horisontella stålbalkar monterade mot limträstommen.

Trästomme i kombination med annat

Upplevelsecentret World of Volvo är till största del gjort av trä men fasaden bryter av från detta med sitt horisontella bärverk i stål. Stålet i sin tur är monterat direkt mot den primära limträstommen.

Genom denna kombination uppnådde man den önskvärda estetiken. Fasaden upplevs mer genomskinlig när den sitter lite distansierad från pelarna och dess bärverk upplevs mindre framträdande med de slanka stålprofilerna.

Fasadsystemet LS3000 Link är flexibelt och hade kunnat monteras mot balkar av trä om man hade velat med enda skillnaden att dessa eventuellt skulle behöva göras större för att kunna hantera deformationerna.

Se fler bilder från World of Volvo
Kontakt