Terminal 2, Gardemoens flygplats

Mission

Vi är ett företag som specialiserar sig på skräddarsydda klimatskal som förbättrar byggnaders prestanda och estetik för att matcha arkitektens och kundens vision. Vi designar och installerar innovativa lösningar som uppfyller de högsta kraven på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Vi gillar att säga att innovation är vår kärnverksamhet.

Vi är fast beslutna att ta ledningen i den hållbara omställningen i vår bransch, genom att minimera vår miljöpåverkan och maximera vårt sociala värde. Vi gör detta genom att använda förnybara material, minska avfall och utsläpp och skapa positiva resultat för våra kunder, anställda och samhällen.

  Vad vi gör

 • Vårt fokus ligger på kvalitet och att värna miljön, vi ser till att våra resurser används på ett hållbart sätt.
 • Vi utmanar oss själva hela tiden att omdefiniera gränserna för vad som är möjligt.
 • Vi använder högsta tekniska standard för vårt värdeskapande och har nära kontakt med andra företag i branschen för att vidareutveckla standarder.
 • Vi upprätthåller en respektfull relation med kunder, leverantörer, affärspartners och våra anställda.

  Våra värden

 • Att vara transparent i vad vi gör och beslutar
 • Att vara ärlig och konfidentiell
 • Att vara pålitlig i vad vi säger, beslutar och gör
 • Att vara rättvis mot våra kunder, mot varandra och mot våra konkurrenter
 • Att vara nyfiken och omfamna förändring, nya förhållningssätt, metoder och produkter.
 • Att vara uppriktig och respektfull
 • Att vara öppen för våra kunders behov och möjligheterna med mångfald
 • Att vara påhittig och hållbar

Vår fixpunkt

Våra medarbetare är vår största styrka och tillgång. De påverkar vår prestation och vårt rykte.
Entreprenörsanda, engagemang och arbetstillfredsställelse är faktorer som främjar utveckling och innovation. För oss är personalutveckling avgörande för att säkerställa företagets framgång.

Jämställdhet och inkludering är naturligt och väsentligt för att skapa kreativitet och hållbar utveckling – både för oss som företag och samhälle. Vi strävar därför efter att skapa en arbetsmiljö som har en positiv inverkan på våra medarbetares motivation, tillfredsställelse och prestation.

Lindner Scandinavia är sina anställda.