Hörnet av Østerport 2

Ditt projekt, i goda händer

Nya utmaningar, som inte alla vågar möta, lockar oss och är ofta en del av varför vår viktigaste tillgång, våra medarbetare, trivs, stannar och utvecklas hos oss. Tillsammans har vi kunskapen och erfarenheten för att uppnå det omöjliga.

Vi tillämpar vår djupa förståelse för teknik, montage och material för att producera unika fasad- och taklösningar i glas, trä, stål, komposit, aluminium, membran och andra högteknologiska material.

Genom att vara en del av Lindner-Group, som har en global närvaro och ett brett utbud av produkter och tjänster, kan vi förse dig med nästan allt du behöver.

En suddig byggnad bakom en gräsäng

Design för planeten och för framtiden

På vårt företag är vi dedicerade att skapa design som är miljövänlig och hållbar. Vi använder olika verktyg och metoder för att bedöma miljöpåverkan av våra konstruktioner, såsom:

  • LCA-analys: Detta är en teknik som utvärderar miljöeffekterna av en produkt eller tjänst under hela dess livscykel, från råvaruutvinning till kassering eller återvinning. Det hjälper oss att identifiera miljömässiga 'hotspots' och förbättringsmöjligheter för våra konstruktioner.
  • U-värdesberäkningar: Detta är ett mått på hur väl ett byggnadselement, som en vägg eller ett fönster, hindrar värme från att komma ut eller komma in. Det hjälper oss att optimera våra lösningars termiska prestanda och energieffektivitet.
  • Kondensanalyser: Detta är en process som simulerar fuktförhållandena och luftflödena i ett klimatskal. Det hjälper oss att förhindra kondensproblem som kan orsaka mögeltillväxt, hälsoproblem och strukturella skador.
  • Fuktriskbedömningar: Detta är en metod som utvärderar risken för fuktskador i en byggnad på grund av regn, snö, grundvatten eller inre källor. Det hjälper oss att utforma lämpliga fuktskyddsåtgärder och dräneringssystem.

Genom att använda dessa verktyg och metoder kan vi säkerställa att vår design inte bara är estetiskt tilltalande och funktionell, utan också miljömässigt ansvarsfull och hållbar.

Vindtest av mockup

Vi sätter våra konstruktioner på prov

På Lindner Scandinavia har vi många års erfarenhet av att arbeta med projekt med speciella krav och att sätta våra konstruktioner på prov.
Våra ingenjörstjänster och fasadstrukturer testas enligt nationella och internationella riktlinjer med mockuper i full skala, både internt, av Lindner Scandinavia R&D-avdelning och den ackrediterade testanläggningen hos Lindner-Group, samt hos oberoende institut som Rise för att erhålla oberoende certifiering av våra lösningar.

Optimering av kaplängder med Grasshopper

BIM, Parametrisk modellering och digital transformation

På vårt företag är vi experter på BIM och parametrisk modellering.
Vi använder den bästa mjukvaran för varje uppgift, oavsett om det är design, analys eller dokumentation. Vi integrerar också vårt arbete i en detaljerad BIM-modell som kan delas och samordnas med andra i projektet.

Våra metoder och mjukvara är anpassade till branschstandarder och bästa praxis. Vi utvecklar även våra egna mjukvarulösningar som är skräddarsydda för våra specifika behov och utmaningar.

Genom att använda parametrisk modellering kan vi optimera vår geometri för prestanda och estetik. Vi kan också påskynda vår designprocess och förbättra vår kvalitet och noggrannhet.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder innovativa och effektiva lösningar för deras projekt.

Vi kan hjälpa dig med att utveckla ditt projekt och din design antingen i form av en förstudie för att komma fram till en gemensam lösning eller som ett separat designuppdrag

Akustikpaneler monteras på World of Volvo

Effektiv installation och hantverk på plats

Samarbete är väldigt viktigt för oss! Och det från allra första början. Det är därför våra montageteam redan är involverade i planeringsfasen och tar med sin praktiska erfarenhet och kunskap när de utarbetar scheman och kravplaner. Under monteringen samordnar montageledare processerna i samarbete med projektledare och kan därmed reagera flexibelt på all utveckling: Därför främjar vi en effektiv byggprocess med färdigställande i tid.

Installationen av klimatskal, skiljeväggar, installationsgolv, dörrar, tak och andra byggprodukter kräver produktspecifik expertis och kompetens: Våra montörer har många års erfarenhet och utmärkt kunnande inom sitt område.