LS3000 Composite -modul hängs på plats på Sintef

LS3000 Composite

- Kompositlösningar för extremt låga U-värden

LS3000 Composite-systemet är en flexibel designlösning utvecklad för att göra det möjligt för oss att uppnå lägsta möjliga U-värden genom att använda skräddarsydda kompositprofiler eller vakuumformade delar som stödstruktur istället för aluminium som är det mer traditionella valet inom fasadindustrin.

Beroende på fasadens form och utformning kan ett kompositsystem uppnå lägre U-värden än ett träsystem. Detta kan minska byggnadens energianvändning och kan också resultera i ett mindre totalt CO2 fotavtryck över tid, beroende på beräkningsperioden.

Kompositprofiler är oorganiska och mycket motståndskraftiga mot fukt, vilket kan göra dem till ett bättre alternativ än trä för vissa applikationer.

Se fler bilder från Sintef

LS3000 Composite-systemet kan utföras som moduler, vilket framgår av våra projekt Unsö och Sintef. Systemet kan även byggas på plats (stick) eller som en kombination av båda. Vi anpassar systemet efter våra kunders behov.

Systemet kan även användas i takapplikationer med takvinkel ner till 5 grader i både structural glazing eller som mer traditionellt med täcklock.

Kompositen kan antingen pultruderas som vanliga profiler så som i Sintef-projektet eller vakuumformas till nästan vilken form som helst så som i Unsö-projektet.
Båda teknikerna tillåter en hög nivå av frihet där estetiken inte behöver kompromissa med funktionen.

Flygplan framför fasaden på Unsö Se fler bilder från Unsö
Kontakt