Ljuset blänker i den guldfärgade fasaden på Sintef's huvudkontor Referenser

Renoveringen av Sintef's huvudkontor

0.4 W/m²K
U-värde, komplett fasad
50%
Minskad energiförbrukning
6200 ton
CO² besparingar
jämfört med nybyggnation

Sintefs huvudkontor i Oslo byggdes på 1950-talet och var i absolut behov av renovering för att visa Sintefs motto "Technology for a Better Community" och samtidigt förvandlas till en modern arbetsyta.

Projektet stöddes av Enova för att utveckla ett fasad-system som var bättre än passivhusstandarden med ett UcW-värde på 0,4 W/m²K.

En av förutsättningarna under renoveringen var att all personal skulle fortsätta arbeta inne i byggnaden och inte störas. Detta uppnåddes genom att vi demonterade den yttre Siporex-beklädnaden men lämnade alla fönster kvar tills den nya fasaden var installerad och vädertät.

Den nya fasaden med sina höga isolerings- och lufttäthetsvärden i kombination med användning av den befintliga strukturen gav enorma CO²-minskningar jämfört med att bygga ett helt nybygge, plus fördelarna med en kortare byggtid och möjligheten att fortfarande kunna använda byggnaderna under uppförandet.

Plats: Forskningsvejen 1, Oslo, Norge
Ägare: Sintef SA
Arkitekt: Element Arkitekter
På uppdrag av: Byggimpuls SA
Tjänster: Fasader, LS3000 Composite samt solpaneler.
Status: Färdigställt 2022
Fotograf: Christian Badenfelt

Arbetets omfattning

Design och implementering av en modulfasad i , LS3000 Composite, pultruderade kompositprofiler och fyra lagers IG-enheter. Arbetet innehöll alla delar från att skanna byggnaden och utvärdera form och geometri samt alla ytterligare steg nödvändiga för färdig installation och överlämning.

före

efter