Flygplan framför Unsö terminalen Referenser

Unsö terminalen

600 mm
Fasaddjup
5800m2
Total fasadarea
4453m2
Modulfasad

Unsö terminalen är en utbyggnad av Gardemoens flygplats för icke Schengen-destinationer.
Tillbyggnaden är en 190 meter lång 4-våningsbyggnad på 25 000 m2 med ett skräddarsytt fasadsystem med vertikala element och glasytor som vinklar in respektive ut och bildar ett 'vågmönster' vertikalt.

Modulfasaden består av ganska stora enheter, ca. 2, 5 x 6 meter och är en LS3000 Composite hybridkomposit/alu-fasad.

30 % av fasaden är utförd i ett skräddarsytt EW30 brandsystem som designades och testades av Lindner Scandinavias projektteam. En stor utmaning i projektet var att bygga på en flygplats i bruk.

Plats: Gardemoens flygplats, Oslo, Norge
Ägare: Avinor
Arkitekt: Nordic Architects
På uppdrag av: OM Fjeld AS
Tjänster: Fasader, LS3000 Composite modulfasad samt stickfasad.
Status: Färdigställt 2021
Fotograf: Christian Badenfelt & Lindner Scandinavia

Arbetets omfattning

Design och implementering av ett LS3000 Composite modul-system med vakumformade kompositprofiler och brandklassade IG-enheter. Arbetet var att implementera av den arkitektoniska utformningen samt uppfylla skarpa U-värdekrav vilket gav hybridlösningen. Brandtestning av det skräddarsydda systemet vid Rise i Trondheim verifierade EW 30 kravet för fasaden.