Limträstommen till World of Volvo ramar in fasaden som en gyllene krona Referenser

World of Volvo

- Pågående
2873
Akustikpaneler
6000m3
Limträstomme
654
Glas

World of Volvo, ett upplevelsecenter helt i trä där materialen som används står i centrum, byggs just nu upp i centrala Göteborg. När byggnaden är klar kommer detta att bli ett nytt landmärke i staden och Lindner Scandinavia är mycket stolta över att vara med och förverkliga detta projekt.

Byggnadens koncept hämtar inspiration från den svenska 'Allemansrätten', som ger alla medborgare rätt att fritt tillträda mark. Denna idé är djupt rotad i Sverige – från privatpersoner till företag, som Volvo. Tanken är att World of Volvos cirkulära design ska få besökarna att utforska platsen på olika sätt.

Projektet har ett starkt fokus på att minimera miljöpåverkan och kommer att uppfylla kraven på LEED-nivå Guld.

Plats: Göteborg, Sverige
Ägare: Volvo Group och Volvo Cars
Arkitekt: Henning Larsen
På uppdrag av: BRA group
Tjänster: LS3000 Timber fasader, limträstommen, invändiga arbeten
Status: Pågående
Fotograf: Christian Badenfelt

Arbetets omfattning

Design och montage av den primära limträsstommen, Hela klimatskalet bestående av huvud- och paviljongglasfasaderna.
På insidan: de 3000m² akustikpanelerna som är monterade mellan huvudpelarna, trappor inklusive räcken och ett böjt spiralformat trappundertak samt 500m2 vanliga undertak.

© Christian Badenfelt

Se videon på bygget från vecka 1 till vecka 35 2022 i videon ovan.