World of Volvo en snöig dag Referenser

World of Volvo

2873
Akustikpaneler
6000m3
Limträstomme
654
Glas

World of Volvo, ett upplevelsecenter helt i trä där materialen som används står i centrum, slår snart upp dörrarna i centrala Göteborg - invigning är i april. Byggnaden har blivit ett nytt landmärke i staden och Lindner Scandinavia är mycket stolta över att ha varit med och förverkliga detta projekt.

Byggnadens koncept hämtar inspiration från den svenska 'Allemansrätten', som ger alla medborgare rätt att fritt tillträda mark. Denna idé är djupt rotad i Sverige – från privatpersoner till företag, som Volvo. Tanken är att World of Volvos cirkulära design ska få besökarna att utforska platsen på olika sätt.

Projektet har ett starkt fokus på att minimera miljöpåverkan och uppfyller kraven för LEED-nivå Guld.

Plats: Göteborg, Sverige
Ägare: Volvo Group och Volvo Cars
Arkitekt: Henning Larsen
På uppdrag av: BRA group
Tjänster: LS3000 Timber fasader, limträstommen, invändiga arbeten
Status: Färdigställt 2023
Fotograf: Christian Badenfelt & Lindner Scandinavia

Arbetets omfattning

Design och montage av den primära limträsstommen. Hela klimatskalet bestående av huvud- och paviljong -fasaderna.
På insidan: de 3000m² akustikpanelerna som är monterade mellan huvudpelarna, trappor inklusive räcken och ett böjt spiralformat trappundertak samt 500m² vanliga undertak.

© Christian Badenfelt

Se videon på bygget från vecka 1 till vecka 35 2022 i videon ovan.