Terminal 2, Gardemoens flygplats Referenser

Terminal 2 - Gardermoen

Terminal 2 är en utbyggnad av Gardemoens flygplats färdigställt 2016.

Horten
Terminal 2
Munchmuseet

Detta projekt är en milstolpe i bildandet av vad som nu är Lindner Scandinavia och det andra av tre projekt i vår historie / skärningspunkts -del.

Från 2012-2016 var Lindner Scandinavias 'core team' involverat i utvecklingen av flygplatsen i sju olika kontrakt samtidigt som de arbetade i ett annat företag.
Jernbanetak, Centralbygg Vest, Pir Nord (Terminal 2) med alla fasader, passagerarbroar och undertak som ett stort renoveringskontrakt.

I leveranserna fanns vanligtvis hela stödkonstruktionen med stål och trä inkluderat från betongen och uppåt.
I Piren består fasadsystemet av 14 meter höga glasfenor som sträcker sig från golvnivå till tak med 10 graders vinkel utåt. För undertaken utvecklades en skräddarsydd stödstruktur och ett parametriserat designsystem utvecklades för att generera paneler samt produktionsritningar/filer för alla delar av stödstrukturen samt paneler.

Lindner SE levererade panelsystemet för undertaket, som består av ca 42 000 stycken paneler och en area på ca. 18 000 m², och producerade detta i tillverkningsenheterna i Arnstorf.
Lindner SE fick också i uppdrag att designa och installera de fem friforms -försäljningspaviljongerna som använder sig av en friformskonstruktion av trä med en yttre kalkputs-yta och en invändig plåtyta uppbyggda av 8000 delar.

Dessutom är hela flygplatsen utrustad med det ihåliga golvsystemet FLOOR and more® power comfort. Detta särskilt fjädrande system är utrustat med ett integrerat värme- och kylsystem, vilket möjliggör effektiv temperaturkontroll även i dessa öppna utrymmen.

Plats: Gardemoens flygplats, Oslo, Norge
Ägare: Avinor
Arkitekt: Nordic Architects
På uppdrag av: Avinor och andra
Status: Färdigställt 2016
Fotograf: Rainer Taepper