Kvällsvy av Østerport 2 med trafik i förgrunden Referenser

Østerport 2

191
Glas
6300 x 2400mm
Bredaste glaset
65
Unika geometrier

Østerport 2 är ett innovativt kontorskoncept som har placerat kommunikationsutrymmena som ett galleri eller balkong längs med fasaden och arbetsytorna inuti. Detta ger en socialt hållbar arbetsmiljö där alla kan dra nytta av utsikt, dagsljus och impulser utifrån.

Fasaden fungerar som ett tak för butikerna och är designad i mörkröda toner som förändras över dagen med sin halvtransparens. Designen är influerad av murverket i den angränsande ”Svenska Sjömanskyrkan” på Oslo Plads.

Solavskärmningen är en integrerad del av arkitekturen och byggnadens geometri där mycket stora glasrutor skjuter ut över de genomsiktliga glasen och ger skugga vilket möjliggör stora öppna ytor inuti huset.

Plats: Østerport 2, Oslo Plads, Köpenhamn, Danmark
Ägare: Fokus Asset Management
Arkitekt: KHR Architect
På uppdrag av: KHR Architect
Tjänster: Externt solskyddssystem
Status: Färdigställt 2021
Fotograf: Adam Mørk

Arbetets omfattning

Lindner Scandinavias 'core team' var med och utvecklade den kompletta strukturen för att täta fasaderna till Østerport 2 i ett vinkelmönster där transparenta delar vinklas inåt och de solida delarna vinklas utåt när de jobbade på ett annat företag
På de solida delarna av fasaden installerade Lindner Scandinavia ett solavskärmningssystem helt i glas med mycket stora glasrutor, maxstorlek 6500 x 3200 mm, med dubbla screentrycksmönster.