Nya Vårdbyggnaden Malmö består till stor del av fasad med värmebehandlade träpaneler. Referenser

Nya Vårdbyggnaden Malmö

- Pågående

Nya Vårdbyggnaden Malmö kommer bli Malmös nya sjukhus med beräknad inflyttning 2024. Lindner Scandinavia levererar den utvändiga träbeklädnaden samt skärmtak i glas med trästomme.

Plats: Sjukhusområdet, Malmö, Sverige
Ägare: Region Skåne
På uppdrag av: Skanska
Tjänster: Fasader
Status: Pågående
Fotograf: Lindner Scandinavia

Arbetets omfattning

Design och genomförande av fasadbeklädnaden i trä.
Arbetet innehåller alla aspekter från att mäta byggnaden och utvärdera form och geometri till alla ytterligare steg nödvändiga för färdigställning och överlämning.