Landskapsbild av Dymaks nya huvudkontor. Illustration gjord av BIG

Lindner Scandinavia levererar LS3000 Timber fasader till Dymaks nya huvudkontor

2023-11-21Lindner Scandinavia har fått i uppdrag av Cj Group att leverera LS3000 Timber-fasaderna till det globala företaget Dymak's nya huvudkontor i Odense, Danmark.

Högkvarteret är designat av BIG, – Bjarke Ingels Group, enligt Dymaks kärnvärden: transparens, innovation, tillförlitlighet och dynamik. Byggnadens cirkulära form återspeglar Dymaks dynamiska natur, och taket är utrustat med solpaneler för att generera hållbar kraft året runt.

LS3000 Timber - Stick fasaden är klädd med skräddarsydda solskydd av kopparanodiserad sträckmetall samt djupa täcklock av aluminium, vilket resulterar i ett slående vertikalt mönster.

Illustrationer gjorda av BIG

Inifrån Dymaks nya huvudkontor. Illustration gjord av BIG

Hållbara lösningar

Genom att kombinera LS3000 Timber-fasaden med en stomme i korslaminerat trä minimeras CO²-avtrycket och de höga hållbarhetskraven uppfylls. Byggnaden ritas för att uppnå DGNB Gold and Heart Certifiering

Montage av fasaden beräknas påbörjas i början av 2024 med färdigställande innan årsslutet.

Rendering av innergården vid Dymaks nya huvudkontor. Illustration gjord av BIG